محمدامین مظاهری

محمدامین مظاهری

عاشق دنیای‌ IT هستم‌ و سرگرمی من خوندن مطالب جدید و بازی کردن هست. علاقه‌ی زیادی هم به نوشتن دارم. چندماهی می‌شه‌ که دست به قلم‌ شدم‌ و هرروز که کارم‌ را شروع می‌کنم از خدا می‌خوام که پیش‌رفت کنم و بتونم مطالبی بنویسم که برای‌ این جامع‌ مفید باشه. شعاری هم که دارم، این‌که اول با توکل‌به‌خدا و دوم با پشت‌کار می‌شه به هدف‌های بزرگی دست پیدا کرد.

تعداد مطلب منتشر شده: 25 پست