یکی از حیوانات بامزه و جذاب که می‌تواند سوژه خوبی هم برای نقاشی کودکانه باشد، کانگورو است. جذابیت این حیوان بیشتر به کیسه و نحوه راه رفتن آن است و تقریبا همه بچه‌ها آن را دوست دارند. همین موضوع یعنی ظاهر جالب و محبوبیت کانگورو می‌تواند دلیل خوبی هم برای آموزش نقاشی کانگورو باشد. اگر کودک شما عاشق نقاشی کانگورو است در ادامه با کاغذرنگی و آموزش نقاشی کانگورو به 3 روش مختلف همراه باشید.

روش اول: آموزش نقاشی کانگورو ساده

برای کشیدن این نقاشی کافی است مراحل زیر را قدم‌به‌قدم دنبال و تصویر کانگورو را تکمیل کنید.

1. کشیدن سر کانگورو

در اولین مرحله از نقاشی کانگورو با سر آن شروع کنید. برای کشیدن سر کانگورو با دو منحنی پرانتز شکل با فاصله مناسب از هم رسم کنید. سپس بالای هر منحنی یک برگ مانند رسم کرده و با یک کمان آن‌ها را به هم متصل کنید. تا اینجا شکل کلی صورت و گوش‌های کانگورو آماده شده است.

Kangaroo 1 Min
Kangaroo 2 Min
Kangaroo 3 Min

2. کشیدن اجزای صورت

دو دایره تو پر برای چشم‌ها، دو منحنی کوچک برای ابروها، یک مستطیل برای بینی و نیم دایره‌ای برای دهان کانگورو در نظر بگیرید. سپس برای تکمیل بینی یک خط زیر مستطیل رسم کرده و برای تکمیل دهان نیز دو خط مورب در سمت چپ و راست و یک نقطه زیر منحنی دهان بکشید. هرچه بتوانید ظرافت‌ها و جزییات بیشتری به نقاشب اضافه کنید، زیبایی آن بیشتر می‌شود.

مرحله سوم نقاشی کانگورو - کشیدن اجزای صورت

3. طراحی بدن کانگورو

در مرحله سوم از نقاشی کانگورو مطابق شکل دو خط منحنی از پایین صورت رسم کنید. ارتفاع منحنی‌ها را نیز کمی بیشتر از ارتفاع صورت در نظر بگیرید. این منحنی‌ها برای بدن آن هستند و باید به تناسب سر کانگورو کشیده شوند.

مرحله چهارم از نقاشی کانگورو - طراحی بدن

4. رسم پاها در نقاشی کانگورو

انتهای منحنی‌هایی که برای بدن رسم کردید، دو نیم دایره به‌عنوان پاهای کانگورو رسم کنید. سپس پاها را به کمک یک خط کمان شکل به هم متصل کنید. در نهایت نیز برای هر پا دو خط کوچک رسم کنید تا پاها تکمیل شوند.

Kangaroo 6 Min
Kangaroo 7 Min
Kangaroo 8 Min

5. طراحی دم کانگورو

برای دم کانگورو یک شکل U مانند تصویر رسم کنید. خطوط دم را طوری بکشید که دم حجم مناسبی داشته باشد.

مرحله ششم نقاشی کانگورو - کشیدن دم

6. کشیدن کیسه کانگورو

در این مرحله از نوبت کیسه آن است. شما باید برای کیسه کانگورو یک نیم دایره شبیه حلال ماه رسم کنید؛ به‌طوری‌که کمان آن رو به بالا باشد. سعی کنید هنگام کشیدن کیسه فاصله مناسبی از دو طرف و بالا یا پایین بدن کانگورو در نظر بگیرید.

مرحله هفتم نقاشی کانگورو - کشیدن کیسه

7. رسم دست‌ها و تکمیل نقاشی

در این مرحله از نقاشی کانگورو باید دست‌ها را رسم کنید. برای دست‌ها دو U مانند مطابق شکل در نظر بگیرید؛ دست‌ها باید با کمی فاصله از خط بدن رسم شوند. در نهایت نیز خطوط را با مارکر پررنگ کنید.

Kangaroo 11 Min
Kangaroo 12 Min

8. رنگ‌آمیزی نقاشی کانگورو

برای رنگ آمیزی نقاشی کانکوگورو بهتر است از رنگ‌های طیف قهوه‌ای استفاده کنید؛ بااین‌حال در انتخاب رنگ‌ها هیچ محدودیتی وجود نداشته و می‌توانید به رنگ موردعلاقه خود نقاشی را رنگ‌آمیزی کنید. کار تمام و نقاشی شما تکمیل شده است!

رنگ‌آمیزی نقاشی کانگورو

روش دوم: آموزش نقاشی کانگورو از نمای نیم‌رخ

1. رسم سر کانگورو

مطابق تصویر زیر با یک شکل منحنی رسم سر کانگورو را شروع کنید. برای رسم راحت‌تر سر، شکل سر را یک مخروط درنظر بگیرید، بااین‌تفاوت که نوک مخروط قوس‌دار و خطوط مخروط نیز منحنی رسم شده باشند.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای نیم‌رخ

2. رسم جزئیات صورت و کشیدن گردن نقاشی کانگوورو

با ساده‌ترین قسمت یعنی رسم چشم نقاشی کانگورو شروع کنید. به‌این‌منظور یک دایره توپر رسم کنید. چون نقاشی از نیم رخ است، نقاشی به یک چشم بیشتر احتیاج ندارد. سپس برای دهان کانگورو یک کمان درنظر بگیرید و آن را در قسمت قوس جلوی صورت رسم کنید. برای گوش‌های کانگورو دو مثلث شکل درنظر بگیرید، به‌طوری‌که گوش جلویی کامل و گوش کنار آن با فرض این که پشت گوش جلویی قرار گرفته است، فقط بخشی از آن رسم شود. در نهایت نیز از پشت گوش یک خط منحنی با ارتفاعی کمی بیشتر از ارتفاع صورت بکشید تا گردن کانگورو نیز رسم شود.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای نیم‌رخ

3. رسم بدن کانگورو

خط گردن کانگورو را با یک خط منحنی خیلی کوتاه به‌سمت چپ امتداد داده و با یک کمان نسبتا بزرگ آن را تکمیل کنید.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای نیم‌رخ

4. تکمیل بدن کانگورو و رسم دست آن

از زیر فک کانگورو یک کمان با قوس کم رسم کنید. سپس از انتهای کمانی که رسم کردید، یک S شکل با طول مناسب و قوس‌های کم رسم کنید. شکل رسم شده بخشی از دست کانگورو است. برای تکمیل دست نیز یک خط صاف از انتهای S شکلی که رسم کردید کشیده و با یک خط زیکزاکی شبیه به S دست را تکمیل کنید.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای نیم‌رخ

5. رسم پای نقاشی کانگورو

رسم پای جلویی کانگورو را با رسم عدد 2 فارسی برعکس شروع کنید. عدد 2 فارسی برعکس باید در قسمت انتهای بدن کانگورو، پایین‌تر از خط پشت آن رسم شود. بعد از اینکه شکل را رسم کردید، خط پایه عدد 2 برعکس فارسی را با یک U شکل به سمت راست امتداد دهید. U شکلی که رسم می‌کنید خط باید مستقیم بالایی آن کوچک‌تر در نظر گرفته شود. در ادامه با یک خط منحنی شبیه به قلاب پای کانگورو را تکمیل کنید. در نهایت نیز فاصله خالی بین دست و پای کانگورو را نیز به‌کمک خطی با قوس کم پر کنید.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای نیم‌رخ

6. رسم دست و پای دیگر کانگورو، دم و تکمیل نقاشی

دست کنار کانگورو را با کمک یک U شکل منحنی رسم کرده و آن را با کمی فاصله از دست جلویی کانگورو بکشید. برای پای کناری شکلی شبیه کف پایی که به‌طور کامل در نقاشی مشخص است، کافیست. در نهایت برای دم نیز دو خط منحنی در پشت کانگورو با فاصله‌ای به‌اندازه فضایی که بین پا و پشت کانگورو وجود دارد رسم کرده و انتهای خطوط را به یکدیگر متصل کنید. نقاشی کانگورو شما آماده است، آن را مطابق میل خود رنگ‌آمیزی کنید.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای نیم‌رخ

روش سوم: آموزش نقاشی کانگورو از نمای رو به رو

1. کشیدن سر و گوش‌های کانگورو

با یک دایره نقاشی کانگورو را شروع کنید. دایره رسم شده را به‌عنوان سر کانگورو درنظر گرفته و برای گوش‌ها دو شکل شبیه برگ رسم کنید.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای رو به رو

2. کشیدن چشم‌ها و سایر جزئیات صورت نقاشی کانگورو

دو دایره توخالی برای چشم‌ها رسم کنید. بعد از رسم چشم بینی را با یک نیم‌دایره یا بهتر است بگوییم یک نیم‌بیضی برعکس طراحی کنید. وقتی بینی تکمیل شد، یک خط مستقیم از زیر بینی نقاشی کرده و با دو خط منحنی به سمت بیرون آن را تکمیل کنید. خطوط رسم شده به‌عنوان سیبیل کانگورو درنظر گرفته می‌شوند. در این آموزش برای کانگورو دهان درنظر گرفته نشده است، اما شما می‌توانید برای جذابیت هر چه بیشتر نقاشی کانگورو خود یک دهان نیز برای آن رسم کنید. به‌این‌منظور زیر سیبیل کانگورو یک کمان بکشید.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای رو به رو

3. رسم بدن کانگورو

برای بدن کانگورو یک U شکل درنظر بگیرید. بااین‌تفاوت که هر چه به سمت قوس U نزدیک می‌شوید، شکل رسم شده چاق‌تر شود. به‌عبارت دیگ بالای U شما لاغرتر از پایین آن باشد.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای رو به رو

4. تکمیل بدن کانگورو و رسم دست‌ها

برای تکمیل بدن نقاشی کانگورو دقیقا شکلی مشابه مرحله قبل داخل بدن کانگورو رسم کنید، با‌این‌تفاوت‌که شکل رسم شده کوچک‌تر باشد. سپس دو U شکل بالای بدن کانگورو رو به پایین بکشید تا دست‌های کانگورو نیز طراحی شوند.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای رو به رو

5. رسم دم، پاها

برای ران پاهای کانگورو دو لوبیا شکل یا همان دو بیضی در طرفین بدن کانگورو رسم کنید. سپس در قسمت پایین پاها دو U شکل و باریک رسم کنید تا پاهای کانگورو تکمیل شوند. بعد از تکمیل پاها باتوجه به تصویر زیر دم کانگورو را رسم کنید. می‌توانید برای اینکه دم کانگورو زیباتر شود، به‌جای اینکه آن را زاویه‌دار بکشید با کمی قوس رسم کنید.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای رو به رو

6. تکمیل نقاشی کانگورو

در این مرحله از نقاشی چشم‌ها و بینی کانگورور را کاملا با رنگ سیاه کنید تا نقاشی شما کامل شود. می‌توانید برای اینکه نقاشی کانگورو شما زیباتر جلوه کند، دو دایره سفید کوچک داخل چشم‌ها و یک دایره نوک بینی کانگورو رسم کنید.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای رو به رو

7. رنگ‌آمیزی نقاشی کانگورو

نقاشی شما آماده است، کافیست آن را رنگ‌آمیزی کنید تا زیباتر شود. به‌این‌منظور آن را به‌دلخواه خود رنگ‌آمیزی کرده یا از تصویر زیر کمک بگیرید.

آموزش نقاشی کانگورو از نمای رو به رو

اگر کودک شما به نقاشی حیوانات علاقه‌مند است، پیشنهاد می‌کنیم نقاشی خرس تدی را نیز از دست ندهید. با تمرین نقاشی‌های مختلف می‌توانید خلاقیت کودکتان را پرورش دهید.

سوالات مهم کاربران در مورد نقاشی کانگورو

آموزش نقاشی کانگورو مناسب چه رده سنی است؟

3 تا 10 سال

برای کشیدن نقاشی کانگورو به چه ابزاری نیاز داریم؟

مداد سیاه، پاک‌‌کن، مداد رنگی و چند عدد برگه نقاشی

در رنگ آمیزی نقاشی کانگورو محدودیتی وجود دارد؟

خیر، برای شکوفایی بیشتر خلاقیت کودکان، بهتر است اجازه دهید با هر رنگی که میخواهند نقاشی را رنگ آمیزی کنند.