شیر در ذهن کودکان به‌عنوان حیوانی قوی و همچنین سلطان جنگل شناخته می‌شود، از این رو آن‌ها علاقه زیادی برای دیدن یا کشیدن نقاشی این حیوان دارند. نمی‌توان منکر این شد که کشیدن نقاشی شیر تا حد زیادی دشوار است. ما در این مطلب راهی برای ترسیم این حیوان با ظاهری کودکانه در اخیتارتان می‌گذاریم. شما در این مطلب طی 9 مرحله به‌سادگی یاد خواهید گرفت، یک شیر را نقاشی کنید.

وسایل موردنیاز

  • مداد یا ماژیک
  • کاغذ
  • لوازم رنگ‌آمیزی

آموزش مرحله به مرحله کشیدن نقاشی شیر

مرحله اول

اول باید از کشیدن سر شیر شروع کنید. حرف u را با کمی تغییر مانند تصویر روی کاغذ بکشید.

کشیدن شیر برای کودکان

مرحله دوم

نقظه‌های بالایی u را با یک خط موج‌دار به هم وصل کنید و یک شکل شبیه مثلث با لبه‌های گرد برای بینی بکشید.

کشیدن شیر برای کودکان

مرحله سوم

مانند تصویر چند خط منحنی بکشید، دوتا بالای بینی و دوتا پایین آن رسم کنید.

کشیدن شیر برای کودکان

مرحله چهارم

چشم‌های شیر را بکشید و مانند تصویر چند نقطه زیر بینی بگذارید.

کشیدن شیر برای کودکان

مرحله پنجم

یک دایره موج‌دار دور سر شیر بکشید.

کشیدن شیر برای کودکان

مرحله ششم

گوش‌ها را داخل دایره کشیده شده رسم کنید. پایین سر شیر دو خط خمیده مانند پرانتز بکشید.کشیدن شیر برای کودکان

مرحله هفتم

دست‌های شیر را بکشید.کشیدن شیر برای کودکان

مرحله هشتم

پاها را مانند تصویر اضافه کنید.

کشیدن شیر برای کودکان

مرحله نهم

دم را کشیده و انگشتان پا را رسم کنید.

کشیدن شیر برای کودکان

مرحله دهم

نقاشی شیر کامل شد. اکنون این تصویر را به دلخواه رنگ‌آمیزی کنید.

کشیدن شیر برای کودکان

با همین الگوی ساده می‌توانید شیری دوست داشتنی و فانتزی برای کودکتان طراحی کنید.