نگین سلطانی

همیشه دوست داشتم چیزی که در ذهنم هست را روی کاغذ بیارم و خوشحالم که این فرصت پیدا شده تا بتونم بنویسم. همراه با تیم ‌کاغذرنگی در کنارتان هستم تا فارغ از دغدغه‌های روزمره دنیایی رنگی بسازیم.

تعداد مطلب منتشر شده: 4 پست