بی‌تو مهتاب شبی، باز از آن کوچه گذشتم،

همه تن چشم شدم، خیره به‌دنبال تو گشتم،

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم،

شدم آن عاشق دیوانه که بودم.

در نهان‌خانه جانم، گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید،

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی باهم از آن کوچه گذشتیم،

پر گشودیم و در آن خلوت دل‌ خواسته گشتیم،

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم.

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت.

من همه محو تماشای نگاهت.

شعر عاشقانه کوچه یا بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم فریدون مشیری

آسمان صاف و شب آرام،

بخت خندان و زمان رام،

خوشه ماه فروریخته در آب،

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب،

شب و صحرا و گُل و سنگ،

همه دل داده به آواز شباهنگ.

شعر عاشقانه کوچه یا بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم فریدون مشیری

یادم آید، تو به من گفتی:

از این عشق حذر کن!

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن.

آب آیینه عشق  گذران است،

تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است؛

باش فردا، که دلت با دگران است!

تا فراموش کنی، چندی از این شهر سفر کن!

شعر عاشقانه کوچه یا بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم فریدون مشیری

با تو گفتم:

حذر از عشق!؟ ندانم،

سفر از پیش تو؟ هرگز نتوانم،

نتوانم!

روزی که دل من به تمنای تو پر زد، چون کبوتر، لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم، نه گسستم…

شعر عاشقانه کوچه یا بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم فریدون مشیری

باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم،

تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم،

حذر از عشق ندانم، نتوانم!

شعر عاشقانه کوچه یا بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم فریدون مشیری

اشکی از شاخته فرو ریخت،

مرغ شب، ناله تلخی زد و بگریخت…

اشک در چشم تو لرزید،

ماه بر عشق تو خندید!

شعر عاشقانه کوچه یا بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم فریدون مشیری

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم،

پای در دامن اندوه کشیدم.

نه گسستم، نه رمیدم.

شعر عاشقانه کوچه یا بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم فریدون مشیری

رفت در ظلمت غم، آن شب و شب‌های دگر هم،

نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم،

نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم…

بی‌تو، اما، به چه‌‌حالی من از آن کوچه گذشتم!

 

 

برخی از سولات احتمالی کاربران از سراسر وب در مورد شعر بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

شعر بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم از کیست؟

فریدون مشیری

قالب شعر بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم چیست؟

شعر نو

شعر بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم از چه کتابی است؟

کتاب ابر و کوچه