گذشته هیچ قدرتی دربرابر لحظه حال ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر خود را در مورد متن بالا ثبت کنید