موفقیت شامل رفتن از یک شکست به شکست دیگر، بدون از دست دادن اشتیاق است.

اشتراک گذاری:

نظر خود را در مورد متن بالا ثبت کنید