این قدرت را داشته باش که از انجامِ درستِ کارهای کوچک و کم اهمیت لذت ببری!

اشتراک گذاری:

نظر خود را در مورد متن بالا ثبت کنید