ازدواج، پیوند دو نفر است که یکیشان هیچ‌وقت تولدها را به یاد نمی‌آورد و دیگری هیچ‌وقت آن‌ها را فراموش نمی‌کند.