شعر ایرانی یکی از بهترین و برترین هنرهای دوران است که تاکنون خاموشی نداشته و در هر دوره با فردی ظهور بیشتری پیدا کرده است. در دورانی فردوسی گاهی نظامی، حافظ یا نیما. در دوره مدرن و معاصر ما، اما فردی ظاهر شد که از جنس چیزی که مردم دوست داشتند، برایشان سرود و پیش رویشان آورد. فاضل نظری یکی از برترین و بهترین شاعران حال حاضر شعر فارسی است. در ادامه این مطلب از کاغذ رنگی شعر معشوقه خیالی را از سروده‌های ایشان، برایتان آورده‌ایم. شعر فاضل بدون غل‌وغش با کلماتی ساده، اما معانی عمیق تاثیر خوبی بر ذهن و روان انسان می‌گذارد. شما می‌توانید در صورت تمایل، شعر رخ مهتاب از همین شاعر را هم در کاغذ رنگی بخوانید. در ادامه این مطلب دکلمه خوانی فاضل نظری را از همین شعر قرار داده ایم که می‌توانید بشنوید.

شعر معشوقه خیالی

به چنگ آورده‌ام گیسوی معشوقی خیالی را،

خدا از ما نگیرد نعمت آشفته حالی را،

خدا را شکر امشب هم حریفی پیش رو دارم،

که با او می‌توان نوشید ساغرهای خالی را،

مرا در بر بگیر ای مهربان! هر چند می‌دانم،

ندارم طاقت آغوشِ یک دریا زلالی را،

ز مستی، فاش می‌گویم تو را بوسیده‌ام، اما،

کسی باور ندارد حرفِ مستِ لاابالی را،

من آن خاکم که روزی بستر رودی خروشان بود،

کنار چشمه بشکن بغض این ظرف سفالی را

فاضل نظری

دکلمه شعر معشوقه خیالی با صدای فاضل نظری