مولانا شاعر باشکوه و بسیار عمیق فارسی‌زبان که در اشعارش می‌توان فاخرترین مفاهیم عاشقانه را پیدا کرد. تفاوتی ندارد مخاطب اشعارش خدا باشد، یا معشوق زمینی، در هر حال می‌توان ستایش و بندگی خالص را دراشعارش پیدا کرد. شعر اوست نشسته در نظر یکی از اشعار بی‌بدیل مولاناست که زبان عاشقان برای خلوت با معشوقشان است.

یکی از اشعار خیلی پرآوازه مولانا شعری است که محسن چاوشی هم بخشی از آن را با صدای گرم خود خوانده است. در ادامه این شعر را در کاغذ رنگی بخوانید و آهنگ محسن چاوشی را بشنوید.

یـار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا،

یار تویی، غار تویی، خواجه نگهدار مرا،

نوح تویی، روح تـویی، فاتح و مفتوح تـویی،

سینه مشروح تـویی، بـــر در اسرار مرا،

نور تویی، سـور تویی، دولت منصور تـویی،

مرغ کـــه طور تویی، خسته بــه منقار مرا،

قطره تویی، بحــر تویی، لطـف تویی، قهر تویی،

قند تـویی، زهر تــویی، بیـش میازار مرا،

حجره خورشید تویی، خانه ناهید تویی،

روضه اومید تویی، راه ده ای یار مرا،

روز تــویی، روزه تویی، حـاصل دریوزه تـویی،

آب تویی، کــوزه تــویی، آب ده این بار مرا،

دانه تویی، دام تویی، باده تویی، جام تـویی،

پخته تویی، خام تویی، خـــام بمگذار مرا،

این تن اگـــر کـــم تــندی راه دلم کم زندی،

راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا،

مولانا

آهنگ قلاش با صدای محسن چاوشی