جمله ای جالب درباره ازدواج از آگدن نش

ازدواج

جمله رنگی
7 / شهریور / 1399 مدت زمان مطالعه: حدود 1 دقیقه
اکهارت تول

اهمیت لحظه حال

جمله رنگی
19 / اسفند / 1398 مدت زمان مطالعه: حدود 1 دقیقه
پیروزی و کوشش

کوشش نکردن پذیرفتنی نیست!

جمله رنگی
8 / اسفند / 1398 مدت زمان مطالعه: حدود 1 دقیقه
ادامه دادن مسیر

ادامه دادن بی‌وقفه مسیر، تنها راه موفقیت

جمله رنگی
1 / اسفند / 1398 مدت زمان مطالعه: حدود 1 دقیقه
چرچیل

موفقیت با شکست ممکن است.

جمله رنگی
20 / بهمن / 1398 مدت زمان مطالعه: حدود 1 دقیقه

جمله رنگی

مرتب سازی براساس