شعر کو به کو

شعر ای دل پاره پاره ام، دیدن اوست چاره ام…

شعر رنگی
11 / تیر / 1400 مدت زمان مطالعه: حدود 1 دقیقه
شعر عاشقانه

شعر هزار سال از هوشنگ ابتهاج

شعر رنگی
10 / تیر / 1400 مدت زمان مطالعه: حدود 1 دقیقه
شعر چه کسی می داند از سهراب سپهری

شعر چه کسی می‌داند از سهراب سپهری

شعر رنگی
8 / تیر / 1400 مدت زمان مطالعه: حدود 1 دقیقه
شعر یک شبی مجنون نمازش را شکست از گنجوی

شعر یک شبی مجنون نمازش را شکست…

شعر رنگی
4 / تیر / 1400 مدت زمان مطالعه: حدود 1 دقیقه
شعر موسی و شبان مولانا

شعر موسی و شبان و آداب عشق الهی

شعر رنگی
31 / اردیبهشت / 1400 مدت زمان مطالعه: حدود 1 دقیقه

شعر رنگی

مرتب سازی براساس