محمدحسین جعفری

محمدحسین جعفری

محمد حسین یک موفرفری پراحساسه که به نوشتن علاقه داره! به تیم کاغذ رنگی پیوست تا زندگیشو رنگی کنه. اون یک معلم تاریخ باحاله که عاشق کارشه!

تعداد مطلب منتشر شده: 2 پست