یکی از پرطرفدارترین کتاب‌های ترکیه و حتی ایران کتاب ملت عشق است و اکثر طرفداران کتاب‌های