عسل غضنفری

عسل غضنفری

کی می‌دونه بعدی درمورد چیه؟ باور کن حتی خودِ قلم هم نمی‌دونه که قراره چیو توضیح بده. ولی این وسط یه‌چیزی هست که هممون خوب می‌دونیم؛ این‌که قرار نیست کلیشه‌ای باشه!

تعداد مطلب منتشر شده: 10 پست